Erfaring

DET JEG GØR BEDST

Min ISTQB certificering, SAFe certificering, Lean certificering, kurser i kommunikation kombineret med mere end 20 års praksiserfaring i forskellige roller gør mig til en fremragende brobygger og bindeled mellem forretning og IT i forhold til, at sikre den aftalte kvalitet effektivt. 

CERTIFICERINGER

ISTQB Foundation

ISTQB Foundation er en international anerkendt certificering i softwaretest.

SAFe Agilist (SA)

Arbejder med principper for- og praksis i Scaled Agile Framework (SAFe) og kan lede en Lean-Agile-transformation i en stor virksomhed.

LEAN IT

LEAN IT Foundation giver  en grundlæggende forståelse for, hvad Lean indeholder i forhold til en it-organisation.

ICP Agile Test Automation

ICP-ATA er en certificering der fokuserer på testautomatisering ud fra et agilt perspektiv.

Professional Scrum Master

Certificeret Professionel Scrum Master.

UDDANNELSE & KURSER


Professional SCRUM Master

PSM1 certificering

Scrum er en grundlæggende proces til styring af højteknologi-projekter og andre projekter med en høj grad af innovation. Scrum blev udviklet i 90'erne og var blandt de første processer der i dag går under betegnelsen Agile metoder. Scrum er det mest udbredte proces framework indenfor agile IT projekter og er efterhånden ved at være den mest kendte metode i alle IT projekter.

Lean IT-processer

Lean certificering

Lean er en filosofi der sætter fokus på at reducere og eliminere spild med det formål at skabe mest mulig værdi, set fra kundens synspunkt. Certificeringen bygger på en helhedsforståelse for, hvad Lean-filosofien rummer herunder principper og spildtyper samt et overblik over, hvad der gør sig gældende ift. at implementerer eller arbejde med Lean i et IT perspektiv.

Test Management & Test og risicis, ISEB Practitioner i Software test

Kursus i Test Management & Test og risicis på practitioner niveau med fokus at definere testens overordnede mål samt strategi for det system, der skal testes. Indsigt i udarbejdelse af test- og tidsplaner samt sikre tilstrækkelige ressourcer til opgaverne. Metoder til at udvælge, organisere og lede teams, herunder at organisere kommunikationen i test teamet og til andre interessenter.

Agile Test Automation

ICAgile certificering

Gennemgang af automatiseringsteknikker til forbedring samt understøttelse af regressions-, story- og featuretest. Test drevet udviklingsteknikker, valg af værktøj, testautomatiseringsdesign principper, test strategi og test automatiseringsframework samt team samarbejde for effektiv samarbejde for projektets succes.

Kommunikation og dialog

Kursus i kommunikation med fokus på, at etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker, styre og påvirke en samtale i en given retning, tackle situationer, hvor man møder modstand i en samtale samt forståelse for de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation.

Security Testing for Test Professionals

Kursus inden for sikkerhedstest ved en praktisk og risikobaseret tilgang i form af en risikoafdæk, strategi og planlægning samt gennemførelse af de forskellige principper/metoder/kontroller igennem hele udviklingsprocessen.

Leading SAFe

SA certificering

SAFe står for Scaled Agile Framework og er en gennemarbejdet og veldokumenteret metode, hvor man som SAFe Agilist (CA) er med til at lede en agil transformation i større virksomheder.

Testteknikker, ISEB Practitioner i Software test

Kursus i testteknikker på practitioner niveau med fokus på teoretisk kendskab samt praktisk anvendelse af funktionelle samt strukturelle test design teknikker.

Engineering Practices in CMMI

Gennemgang af praktikker for de processer som er tættest på den tekniske hverdag (Engineering) med afsæt i multidisciplinær teknisk udvikling. Fokus på praktikker for processerne på modenhedsniveauerne 2 og 3.

Introduction to CMMI v Tim Kasse

Kursus i kommunikation med fokus på adfærdstræning og læsning af kropssprog, præsentationsteknikker og -metoder samt kommunikativ adfærd.

Personlig gennemslagskraft

Kursus i kommunikation med fokus på at trænge igennem med de budskaber der er vigtige, betydningen af sit kropssprog, integritet og autencitet i roller og budskaber samt egen indflydelsesstil.

Kommunikativ kompetence

Kursus i kommunikation med fokus på adfærdstræning og læsning af kropssprog, præsentationsteknikker og -metoder samt kommunikativ adfærd.

Quality Assurance & Regulatory Affairs

Gennemgang af myndighedskrav under ISO 13485 for den regulerede (medicinske) industri.

Udvidet anatomi og fysiologi

Udvidet anatomi og fysiologi inden for områderne neurologi, gastrologi, urologi samt audiologi.

XML & MS .NET Teknologier

Kursus i XML & MS .NET Teknologier.

Testprocesforbedring og mennesker, ISEB Practitioner Software test

Kursus i testprocesforbedring på practitioner niveau med fokus på kilderne til softwarestandarder og deres værdi for softwaretest. Udarbejdelse af testforbedringsplan med udgangspunkt i testforbedringsprocessen defineret i bl.a. TMM, TPI samt procesområder verifikation og validering i CMMI.

ISEB Foundation i Software test, Certificering

ISTQB certificering

ISTQB Foundation Certificering er det grundlæggende kursus inden for softwaretest. Certificeringen bygger på en forståelse samt anvendelse af testprincipper, testteknikker, testprocessen samt brug af testværktøjer herunder overblik, udvælgelse og implementering.

KontaktoplysningerMorten Lundin

ML CONSULTmorten@mlconsult.dk


Mobil: +45 51 91 51 87

Om mig


Jeg er en en stærk og faglig kompetent agil test konsulent som hjælper kunder med test og kvalitetssikring af deres IT løsninger på mest effektiv vis.


Copyright @ All Rights Reserved