Opgaver

MIT BIDRAG TIL KUNDENS SUCCES

Som agil test konsulent tilpasser jeg min tilgang til den enkelte opgave. Jeg kombinere min brede testerfaring med principper fra LEAN så testen bliver værdiskabende, effektiv og tilpasset kundens udviklingsproces.

BEC

COMPLIANCE PROGRAM


Test Manager på kundens GDPR program med ansvar for programmets tværgående testaktiviteter på sletning af data i alle kundens løsninger. Koordinerede programmets testaktiviteter på tværs af kundens 8 ART'er og +70 teams.


Derudover Test Manager på AML program med ansvar for test aktiviteter under implementeringen af 3. parts AML løsning i tæt samarbejde med kundens leverandør. Løsningen omfatter alle områder inden for AML bl.a. KYC, TM.

UDVIKLINGS-/MIGRERINGSPROJEKT


Test og QA lead på et større program bestående af flere teams med ansvar for, at sikre modenhed af test og kvalitet tværs af teams.


Opgaven omhandlede bl.a. at definere og udvikle best practice for tests og kvalitetssikring ved en række initiativer herunder træne og coache de enkelte teams samt opbygning af samarbejde imellem IT og forretning i forhold til at sikre den forventet kvalitet effektivt.

Danske Bank

Mærsk

IMPLEMENTERINGSPROJEKT


Test Manager med ansvar for indførelse af agile testprincipper samt kvalitetssikrende foranstaltninger i Mærsk Drilling Business Intelligence afdeling. Opgaven omfattede implementering af en række test initiativer herunder træningssessioner samt løbende sparring / coaching af udviklere (i flere lande) samt forretning.


Herudover ydelse af sparring samt rådgivning til virksomhedens øvrige afdelinger og projekter.

UDVIKLINGS-/MIGRERINGSPROJEKT


Test Manager med ansvar for indførelse af agile testprincipper samt kvalitetssikrende foranstaltninger i en startup virksomhed under Ørsted.

Virksomheden indgår i et samlet program som udvikler Ørsteds nye kunde- og faktureringsløsning (B2C) som erstatning for SAP. Udviklingsarbejdet inkludere migrering af deres ca. 1 mio kunder.

Ørsted

Danmarks Nationalbank

TESTAUTOMATISERINGSPROJEKT


Projektleder / Test Manager under implementering af automatiseret regressionstest på bankens handelsplatformen Calypso ved en foranalyse med afklaring af strategi for automatisering herunder valg af værktøj, etablering af team og styring af udviklingsaktiviteter samt endelig overdragelse til forvaltning.


MIGRERINGSPROJEKT


Test Manager i rådgivende funktion til udarbejdelse af program test strategi for opgradering af virksomhedens ERP platform til Microsoft Dynamics AX 2012.

Pandora

BEC

DIGITALISERINGSPROGRAM


Test Manager og SCRUM Master på digitaliseringsprogram for digitalisering af medlemsbankernes multiple kanaler indeholdende selvbetjeningsløsninger til privatkunder i form af produktbestilling, kundeansøgning m.fl.

PILOT- / IMPLEMENTERINGSPROJEKT


Kortlægning af arbejdsgange på Regionens sygehuse med henblik på implementering af teknisk udstyr herunder udvikling og test af løsninger til brug for digitalisering af patientidentifikation samt effektivisering af de arbejdsgange, hvori der indgår patientidentifikation. Sikrede succesfuld implementering og stor værdiskabelse til gavn for både personale og patienter.

Region Sjælland

Ørsted

UDVIKLINGSPROJEKT


Test Manager samt Scrum Master under implementering af et rapporteringssystem til brug for koncernens vindmølleparker. Ansvarlig for strategien, planlægningen samt eksekveringen af testen. Derudover ansvarlig for koordineringen samt opfølgningen på udviklingsaktiviteterne jf. agile udviklingsprincipper. Sikrede en løbende kontrol af kvaliteten både i forhold til produktet samt udviklingsprocessen.